Българският
Сватбен
Портал

Обърнете се към прекрасната ни колекция с ценни съвети и информация, за да научите всички тайни за организацията на перфектната сватба!

Всичко необходимо за църковния бракЦърковен брак

 

Необходими документи за записване за църковен брак:

 

 • Свидетелства за Свето Кръщение на младоженците и кумовете;
 • Уточняване на датата и часът на църковния брак.

 

Документи, необходими за сключване на църковен брак:

 

 • Удостоверение за сключен граждански брак (Издава се веднага след сключването на гражданския брак в обредния дом.);
 • Свидетелства за Свето Кръщение на двамата младоженци и кумовете. Необходимо е и четирите да се носят в деня на Светото Венчание;
 • Декларация, подписана от двамата младоженци, че са източноправославни християни, нямат родство помежду си (при такова не се позволява църковен брак) и не встъпват в пети брак, да не са дали монашески обет или младоженецът да е дякон или презвитер (свещеник).

 

Необходими неща за ритуала, които трябва да предварително да се подготвят:

 

 • Венчални халки;
 • Две свещи – те са за младоженците (Свещите от тайнството в църквата се носят в дома на младоженците и се палят на всеки християнски, семеен празник докато не изгорят напълно);
 • Една бутилка червено вино;
 • Църковен бокал – голяма чаша, от която свещеника дава на младоженеца, а след това и на булката да отпият глътка червено вино;
 • Една погача;
 • Купичка с пчелен мед – за погачата;
 • Поднос със сурово жито, дребни бонбони и стотинки – кумата ги хвърля зад младоженците, когато излизат от църквата;
 • Кутия шоколадови бонбони и сладки – за почерпка на гостите пред църквата.

 

Дни, в които не се разрешава сключване на Църковен Брак:

 

 

При изключителни случаи Светия Синод разрешава извършването на тайнството Брак през дните от 26 декември до 4 януари (освен през дните на Великия пост), без предварително разрешение от метрополита. 

 

На някои места в страната и днес се спазва традицията преди венчавката младоженците да вземат Причастие, след постене и изповед.

 

Православната църква не позволява брак в следните случаи:

 

 • Кръвно родство по права линия от всички степени;
 • Кръвно родство по съребрена линия до пета степен включително;
 • По двоеродие (сватовство) до трета степен, както и от четвърта само в случаите, ако двама братя вземат две сестри или брат и сестра да вземат сестра и брат;
 • По Свето Кръщение - кръстници да встъпят в брак със своите кръщелници, както и с техните родители (съответно първа и втора степен).

 

Родство по права и съребрена линия

 

Чл. 46

(1) Родство по права линия е връзката между две лица, от които едното произхожда пряко или непряко от другото.

(2) Родство по съребрена линия е връзката между две лица, които имат общ родоначалник, без едното да произхожда от другото.

 

Степени на родство

 

Чл. 47 

(1) Между двама роднини по права линия има толкова степени, колкото са поколенията.

(2) Между двама роднини по съребрена линия има толкова степени, колкото са поколенията от единия от тях до общия родоначалник и от последния до другия роднина.

 

Сватовство

 

Чл. 48 

(1) Роднините на единия съпруг са роднини по сватовство както на другия съпруг, така и на неговите роднини.

(2) В линията и степента, в които едно лице е роднина на единия съпруг, то е роднина по сватовство на другия съпруг.

(3) Степента на родството по сватовство между роднините на единия съпруг и роднините на другия съпруг се определя, като се съберат степените на родство между единия съпруг и неговите роднини и другия съпруг и неговите роднини.

(4) Съпругите на двама братя или съпрузите на две сестри са роднини по сватовство във втора степен.

(5) Родството по сватовство има правно значение само в предвидените от закона случаи.

 

Степените на родство може да изчислите по следния начин:

 

родител -> дете => 1 степен (т.е. между детето и родителите му има една степен).

 

Между детето и брат му/сестра му има две степени -> едната е от детето до родителите, а другата - от родителите до брата/сестрата (следователно са общо две).

 

Какво означава двоеродие (сватовство)?

 

Нека си представим, че младоженецът има брат, а булката - сестра. Съответните брат /на младоженеца/ и сестра /на булката/ решават да създадат свое семейство заедно, да сключат брак. 

 

От младоженеца до неговите родители имаме една степен. От булката до нейните родители - една степен. Следователно до тук имаме две степени. 

 

От родителите на младоженеца до брат му има една степен, както и от родителите на булката до нейната сестра. И тук се получават две степени. 

 

Когато съберем тези две с предходните две стават общо четири степени. 

 

Това означава, че те не биха могли да сключат брак, тъй като по двоеродие /сватовство/ не се разрешава сключването на такъв до трета степен включително и от четвърта в случаите, когато двама братя вземат две сестри и брат и сестра вземат сестра и брат за свои съпрузи.